Nieuws

Milieu Centraal: opbrengst zonnepanelen in ‘zonnig’ 2015 7 procent hoger dan gemiddeld

In 2015 was de opbrengst van zonnepanelen 7 procent hoger dan in een gemiddeld jaar, blijkt uit berekeningen van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal met gegevens van Siderea en het KNMI.

De hogere opbrengst komt volgens Milieu Centraal doordat de zoninstraling en het aantal zonuren hoger waren dan voorgaande jaren. Er waren in 2015 1.785 zonuren, dit waren er ongeveer 145 meer dan gemiddeld. Voor een set van 6 zonnepanelen van 1.500 wattpiek (met optimale plaatsing) leveren de extra zonuren een meeropbrengst op van 100 kilowattuur.

In 2014 waren er 55 zonuren meer dan in 2015 en toch leveren zonnepanelen in 2015 iets meer opbrengst dan in 2014. De zoninstraling speelt immers een belangrijkere rol dan het aantal zonuren. Volgens gegevens van het KNMI was in 2015 de gemiddelde instraling 5,5 procent hoger dan het langjarige gemiddelde in De Bilt.

Eén derde consumenten geeft voorkeur aan woning met zonnepanelen

Consumenten schatten de waarde van een woning met zonnepanelen bijna 5.500 euro hoger in dan dezelfde zonder. Daarnaast geniet een woning met zonnepanelen de voorkeur van een derde van de consumenten bij verhuizing.

Dit alles blijkt uit de USP Energie Monitor, een ieder kwartaal terugkerend consumentenonderzoek van USP Marketing Consultancy. Ruim een derde van de consumenten (35 procent) geeft aan bij een verhuizing voorkeur te geven aan een woning met zonnepanelen. Slechts 4 procent van de consumenten geeft expliciet aan een woning zonder zonnepanelen te willen. Leeftijd blijkt in geringe mate een rol te spelen bij het hebben van een voorkeur. Wel blijken jonge(re) consumenten een meer uitgesproken voorkeur te hebben, waarbij het aandeel dat geen voorkeur heeft voor zonne-energie iets groter is.

Het inkomen in acht nemend, blijkt dat de hoogste inkomens vaker aangeven een voorkeur te hebben voor een woning met zonnepanelen. Dit lijkt een open deur, maar tegelijkertijd geven midden- en lagere inkomensgroepen niet expliciet aan géén voorkeur te hebben voor zonnepanelen; bij deze groepen zit dus meer twijfel.

Zonnepanelen hebben een positieve invloed hebben op de gepercipieerde waarde van een woning. Consumenten schatten de waarde van een woning met zonnepanelen (conform specificaties onderstaande figuur) gemiddeld 5.467 euro hoger in dan dezelfde woning zonder zonnepanelen. Dit is overigens lager dan de inschatting die begin 2014 werd gemaakt. Destijds schatten consumenten de waarde van dezelfde woning met zonnepanelen 7.000 euro hoger in.

Dit artikel komt uit Solar Magazine

Zonnepanelen aanschaffen zonder zelf te investeren

Zonnepanelen aanschaffen zonder eigen geld te hoeven investeren !

Met een duurzaamsheidlening van de Provincie Limburg hoeft u zelf geen geld te investeren in zonnepanelen.

Het werkt als volgt:

Uw voorschot van de energierekening gaat direct omlaag en hiermee lost u de lening af.

Het rentetarief van de Provincie is slechts tussen de 0,5 en 1,2 % !!  voor de duur van 10 jaar.

En als toekomstig energieleverancier krijgt u ook nog eens de volledige BTW retour.

Wachten op de doorbraak is geld verliezen.   Elke dag valt er geld op je dak. Door de zonne-energie om te zetten in elektriciteit verdien je er geld mee. Elke dag dat je wacht is een dag geld verloren. Wachten op de doorbraak is kost dus geld. Natuurlijk kan je je dak maar 1 keer in de 25 jaar voorzien van zonnepanelen. Dus een weloverwogen keuze is heel belangrijk. Maar als je wacht op een doorbraak met een klein beetje meer rendement dan ben je dat voordeel al kwijt door gewoon te wachten. En de dagen die je wacht haal je niet meer in.

Gelukkig is kunnen we op onze daken gewoon de nieuwste zonnepanelen leggen die gebruik maken van bewezen techniek. Zonnepanelen worden al ruim 40 jaar gemaakt.

Solaredge maakt zonnepanelen slimmer

tot 25% meer opbrengst mogelijk!

Veelzijdig, lange levensduur en hogere opbrengst van uw zonnepaneel. Dit zijn onder meer de voordelen van het Solaredge systeem. Sluit Solaredge optimizers aan op zonnepanelen en u krijgt slimme zonnepanelen die te allen tijde meer vermogen leveren. 

De Solaredge oplossing.

Solaredge is de marktleider in PV stroomoptimalisatie met wereldwijd meer dan 2 miljoen optimizers geinstalleerd in meer dan 45 landen. De optimizers, verbonden met de zonnepanelen, zijn in staat om meer energie met uw systeem op te wekken in vergelijking met een traditioneel systeem. Dit levert een fors hoger rendement op.

1. Solaredge Optimizer 25 jaar garantie.

Constante terugkoppeling van prestaties van elk paneel. Automatische uitschakeling van elk paneel tijdens montage, onderhoud en bij noodgevallen.

2. Solaredge Omvormer.

Eenvoudige en betrouwbare omvormer. Alleen verantwoordelijk voor het omzetten van gelijkstroom naar wisselstroom. Klein, wand gemonteerd. 12 jaar garantie, verlengbaar naar 20 – 25 jaar. Geschikt vanaf minimaal 8 zonnepanelen.

3. Solaredge Monitoring portaal. Door het tonen van actuele prestatiegegevens geeft het monitoringportaal volledig overzicht van uw systeemprestaties. Automatische meldingen betreffende systeemproblemen. Gemakkelijke toegang vanaf computer, smartphone of tablet. Weergave van prestaties van elk paneel. 25 jaar gratis monitoring basis service.

Solarsteijns is gecertificeerd SolarEdge installer.

Photontest ET-solar paneel

Photon test: Photon is een internationaal gewaardeerd vakblad. Al jaren testen ze vele producten zoals zonnepanelen, omvormers en montagesystemen. Het Photon laboratorium test de zonnepanelen in de praktijk in Aachen. En dat is vlakbij Nederland dus zeer realistisch. Wat testen ze? Photon test met name de opbrengsten van de zonnepanelen in de praktijk. De zonnepanelen komen normaal uit de fabriek en hebben bepaalde waardes. Echter worden deze waardes weergegeven onder standaard test condities (STC) welke in de praktijk vrijwel nooit voorkomen. Om te weten wat de opbrengst in de praktijk is leggen ze een aantal panelen in het veld. Sinds 2005 hebben ze al ruim 170 soorten zonnepanelen getest. De zonnepanelen liggen in een open veld en worden getest middels een speciale procedure. De opbrengst van de zonnepanelen is onafhankelijk van bijvoorbeeld een omvormer. Elke seconde wordt het maximale power point (MPP) bepaald en de modules draaien voor 99% op vol vermogen. Het is dus een realistische test onder normale weerscondities die redelijk vergelijkbaar zijn met Nederland. Door alle zonnepalen met elkaar te vergelijken krijg je een overzicht van verschil in zonnepanelen.

Minister Kamp: ‘Salderen evalueren in 2017, vanaf 2020 “nette” overgangsregeling’

Mede naar aanleiding van Kamervragen van Liesbeth van Tongeren heeft minister Kamp gisteren in de Tweede Kamer tijdens het Algemeen Overleg Decentrale Energie verklaart dat de huidige salderingsregeling tenminste tot het jaar 2020 blijft. In 2017 zal zoals eerder al bekendgemaakt werd een grondige evaluatie plaatsvinden. Vanaf het jaar 2020 denkt minister Kamp aan een ‘nette overgangsregeling’ van twee jaar. Verder gaf Kamp in het overleg ook aan de postcoderoosregeling onder de loep te zullen nemen en daar waar mogelijk te verbeteren.

Prijswinnaars Duckrace 2014

De gelukkige prijswinnaars van de Duckrace 2014 Maastricht ontvingen een volledig geïnstalleerd zonnepanelensysteem van de firma Solarsteijns.

De SmartFlower: revolutionair en unieke zonne-energie!

De opmars van zonne-energie is nog lang niet voorbij. Sterker nog, er is weer iets nieuws op de markt: De SmartFlower. Plaats deze constructie voor je bedrijf of in je tuin en het ontgaat niemand meer dat je duurzaam bezig bent. Deze ‘zonnebloem’ ontvouwt zich namelijk wanneer de zon opkomt. De bloembladeren draaien langzaam mee met de stand van de zon. Bij het ondergaan van de zon, vouwt deze fraaie constructie zich weer terug. Smartflower exclusief verkrijgbaar is bij Solarselect

SolarSteijns Hoofdsponsor Duckrace Maastricht 11 mei 2014

Op 11 mei 2014 wordt in het stadspark in Maastricht een duckrace georganiseerd.

ADOPTEER EEN EEND EN MAAK KANS OP MOOIE PRIJZEN

Voor slechts € 5 kunt u een eend adopteren.

Met uw corresponderende lot maakt u dan kans op schitterende prijzen.

Natuurlijk kunt u ook meerdere eenden adopteren. Hoe meer eenden u adopteert, des te meer kans u heeft om een prijs te winnen! De opbrengsten van de lotverkoop gaan bovendien naar het goede doel.

De race

Duckrace Maastricht is een race over het water tussen duizenden badeendjes. De wedstrijd vindt plaats in Stadspark Maastricht. De eendjes worden massaal te water gelaten bij het bruggetje over de Jeker bij de stadswal. De finish ligt 300 m verderop bij het Henri Hermanspark. De eendjes moeten het parcours geheel op eigen kracht afleggen. De enige ‘hulp’ die is toegestaan zijn de luide toejuichingen van de ‘adoptieouders’ en supporters aan wal.

Een verwacht aantal deelnemers van 10.000 eendjes zou van Duckrace Maastricht meteen Nederlands grootste duckrace maken.

Klik op onderstaande link voor meer informatie
Duckrace-Maastricht-11-mei-2014

Zonnepanelen geplaatst als particulier? Mogelijk heeft u recht op btw-teruggaaf!

Volgens een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie hebben ook particulieren recht op teruggaaf van btw op de aanschaf en plaatsing van zonnepanelen. Particulieren die de door hun zonnepanelen opgewekte energie tegen een vergoeding aan het openbare net leveren, worden volgens de Europese regels namelijk gezien als btw-ondernemers.

Als u energie levert aan uw energiemaatschappij, is de levering onderworpen aan 21% btw-heffing. De energiemaatschappij kan de btw terugvragen, zodat de btw voor haar geen kostenpost vormt. Tegelijkertijd kan het btw-belast leveren van energie voor u grote voordelen bieden! Btw over zonnepanelen terugkrijgen? Heeft u dit jaar zonnepanelen laten plaatsen? Dan kunt u de btw die u heeft betaald voor de aanschaf, plaatsing en eventueel onderhoud van zonnepanelen mogelijk terugkrijgen. Of dit het geval is, hangt af van de inhoud van de overeenkomst met de energiemaatschappij. Bent u met uw energiemaatschappij overeengekomen dat u alle opgewekte energie levert, dan bent u zonder meer ondernemer voor de heffing van btw. U verricht in die hoedanigheid uitsluitend btw-belaste prestaties. Koopt u voor privégebruik weer energie terug, dan brengt de energiemaatschappij aan u btw in rekening. Dit beperkt uw aftrekrecht echter niet. Bent u overeengekomen met de energiemaatschappij dat u slechts het overschot aan opgewekte energie levert, dan wekt u de energie dus ook op voor eigen gebruik. Het is dan nog maar de vraag of u btw-ondernemer bent. Als dat het geval is, dan is voor de btw van belang of u de energie gebruikt voor uw onderneming of voor privégebruik. Over het gebruik voor privédoeleinden bent u btw verschuldigd, waarvoor u een correctie toepast. Btw voldoen aan de Belastingdienst? Nadat u btw-aangifte heeft gedaan (per kwartaal of per jaar) is het nog maar de vraag of u uiteindelijk daadwerkelijk btw moet afdragen. Voor de btw bestaat namelijk de kleineondernemersregeling (KOR). Op grond van deze regeling kunt u in aanmerking komen voor een belastingvermindering als u in een jaar minder dan € 1.883 aan btw moet betalen. Is het te betalen btw-bedrag minder dan € 1.345? Dan bent u in het geheel geen btw-verschuldigd. Er bestaat in dat geval recht op ontheffing van de administratieve verplichtingen, waaronder het doen van btw-aangifte. Maar het is af te raden de ontheffing aan te vragen! Bij verlening van de ontheffing kunt u namelijk geen btw-facturen uitreiken en kunt u ook geen btw terugvragen. Laat u adviseren Kortom, afhankelijk van wat u met uw energieleverancier bent overeengekomen, bent u btw-ondernemer en heeft u recht op btw-teruggaaf. Al met al een complexe materie. Laat u hierin tijdig adviseren. Is sprake van btw-ondernemerschap? Wij raden u dan aan zich zo spoedig mogelijk bij de Belastingdienst aan te melden als btw-ondernemer. Het verzoek om teruggaaf van de btw over de aanschaf en installatie moet u namelijk indienen met de btw-aangifte over het tijdvak waarin u de zonnepanelen heeft aangeschaft. Een te laat ingediend verzoek om teruggaaf, kan ertoe leiden dat de Belastingdienst u geen teruggaaf verleent. Tot op heden krijgt u als particulier van de Belastingdienst nog geen btw-nummer voor het produceren van energie met zonnepanelen. Het ministerie van Financiën beraadt zich nog over het innemen van een standpunt over het ondernemerschap. Wilt u uw recht op aftrek van voorbelasting niet verspelen dan moet u zich toch tijdig bij de Belastingdienst aanmelden. De aanvragen worden afgehandeld zodra het ministerie een standpunt heeft ingenomen. De Kamer van Koophandel (KvK) beschouwt particuliere eigenaren van zonnepanelen niet als ondernemers in de zin van de Handelsregisterwet en schrijft ze niet in als ondernemer. Voor het aanvragen van een btw-nummer verwijst de KvK door naar de Belastingdienst.