Nieuws

Afgelopen jaar plaatste men 3,6 gigawatt aan zonnepanelen

Particulieren plaatsten in het afgelopen jaar aanzienlijk meer zonnepanelen. Als belangrijkste reden wordt gegeven dat het door de hoge energieprijzen extra interessant is geworden.
Ook zijn er steeds meer mensen die de knoop doorhakken en minder afhankelijk willen worden van gas. Bijvoorbeeld door elektrisch te gaan koken, of een airco aan te schaffen waarmee in de zomer kan worden gekoeld en in de winter elektrisch kan worden verwarmd.

“Elektrische auto als thuisbatterij”
Bovendien zijn er steeds meer elektrische auto’s die overdag moeten kunnen laden. Waardoor de behoefte aan elektriciteit alsmaar toeneemt. Veel elektrische auto’s zijn tevens geschikt om te dienen als thuisbatterij, als deze “bi-directional” zijn. De hoeveelheid energie in de batterij van een elektrische auto is enorm (bijvoorbeeld 60 kWh) in verhouding tot wat men op een avond thuis gebruikt. De auto kan overdag volladen met de energie van o.a. zonnepanelen. De energiebehoefte voor de avond kan uit de batterij van de auto worden gehaald. Zo werkt de auto als thuisbatterij, en wordt de piek van de zonne-energie overdag nuttig gebruikt.

Monteurs zonnepanelen gezocht (zelfstandig)

Wij zijn op zoek naar zelfstandige monteurs voor zonnepanelen, om ons team uit te breiden.

Wat vragen wij?

 • Minimaal één jaar ervaring in deze branche.
 • Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken.
 • Geen hoogtevrees.
 • Aanleg voor (elektro)techniek.
 • U bent iemand die secuur en netjes werkt.
 • U denkt graag oplossingsgericht.
 • Rijbewijs B is vereist.
 • Rijbewijs E is een voordeel, maar geen vereiste.
 • U woont in een straal van 30 km rond Maastricht.
 • De voorkeur gaat uit naar een ZZP verband.

Solliciteren
Bel 06 50692135

Milieu Centraal: Productie zonnepanelen 10 procent hoger door goede zomer

Eigenaren van zonnepanelen hebben volgens Milieu Centraal door de goede zomer van 2019 in Nederland een 10 procent hogere stroomproductie behaald. Augustus was daarbij de beste maand.

Augustus leverde voor zonnepaneeleigenaren volgens Milieu Centraal 16 procent meer stroom op dan een gemiddelde augustusmaand. De voorlichtingsorganisatie heeft dit uitgerekend op basis van gegevens van Siderea en het KNMI.

140 kilowattuur Voor een set van 10 zonnepanelen met een totaalvermogen van 3.000 wattpiek – en met een optimale plaatsing – leverden de extra zonuren en zoninstraling in de zomermaanden mei tot en met augustus een meeropbrengst op van 140 kilowattuur.

Voor alle zonnepanelen op daken van woningen in Nederland leverde deze zomer volgens Milieu Centraal 109 miljoen kilowattuur meeropbrengst op (red. uitgaande van circa 780.000 huishoudens met zonnepanelen). Dat komt neer op het jaarlijkse stroomverbruik van 38.000 huishoudens.

De opbrengst van de afgelopen zomer is vergeleken met de opbrengst van alle zomers in een periode van 25 jaar, te weten 1991 tot en met 2015. Milieu Centraal rekende de opbrengst uit op basis van het geïnstalleerde vermogen aan zonnestroom, in combinatie met een inschatting over het vermogen per zonnepaneel en het gemiddeld aantal zonnepanelen dat mensen hebben.

Door Marco de Jonge BaasEls Stultiens

Salderingsregeling op 1 januari 2023 wordt vervangen door terugleversubsidie

In het gepresenteerd klimaatakkoord wordt ook een paragraaf gewijd aan de opvolger van de salderingsregeling. Hierin wordt herhaald dat een terugverdientijd van 7 jaar het uitgangspunt is.

‘De salderingsregeling wordt omgevormd tot een nieuwe regeling omdat de verwachting is dat de kosten van zonnestroom zullen dalen en er steeds minder stimulering nodig is voor kleinschalig zon. Volgens de huidige inzichten is er na 2030 geen stimulering meer nodig voor zonnepanelen bij consumenten. De stimulering zal dan ook richting 2030 afgebouwd worden naar nul’, is te lezen in het Klimaatakkoord.

Belangrijke uitgangspunten voor de opvolging van de salderingsregeling zijn volgens het ontwerp Klimaatakkoord:

 • Een gemiddelde terugverdientijd van circa 7 jaar voor een representatieve referentiecasus en de meest kostenefficiënte zonnepanelen die op de markt verkrijgbaar zijn.  betalen  kleinverbruikers ook in de toekomst geen energiebelasting, btw en opslag duurzame energie (ode).
 • Voor burgers en bedrijven die al geïnvesteerd hebben in zonnepanelen komt er een soepele overgang. 
 • Over de zelf opgewekte hernieuwbare elektriciteit die burgers en bedrijven zelf direct verbruiken of opslaan achter de aansluiting.

SolarSteijns aangesloten bij Holland Solar

Holland Solar

Holland Solar is dé belangenbehartiger van de Nederlandse zonne-energiesector die er samen met de markt voor zorgt dat zonne-energie de belangrijkste energiebron van Nederland wordt. We beïnvloeden relevante besluitvorming en sturen de agenda rond wet- en regelgeving en subsidies. Als brancheorganisatie werken we samen met onze leden aan het inspireren, informeren, verbinden en verder professionaliseren van de Nederlandse zonne-energiesector.

Nationaal Solar Trendrapport: 853 megawattpiek zonnepanelen geïnstalleerd in 2017

Nationaal Solar Trendrapport: 853 megawattpiek zonnepanelen geïnstalleerd in 2017

In Nederland is er in 2017 853 megawattpiek aan zonnepanelen geïnstalleerd, dat is een groei van 60 procent ten opzichte van een jaar eerder.Dit blijkt uit het Nationaal Solar Trendrapport.Het Nationaal Solar Trendrapport, een publicatie van Good!/Solar Solutions waarbij Solar Magazine als partner fungeert,wordt 24 januari gepresenteerd tijdens de Solar Business Day in Apeldoorn. Uit het rapport blijkt dat de Nederlandse zonne-energiesector inmiddels 9.009 banen telt en in 2017 een omzet behaalde van circa 3 miljard euro.Van de 853 megawattpiek nieuw pv-vermogen werd 437 megawattpiek ‘zakelijk’ geplaatst en 415 megawattpiek residentieel geplaatst.Het geïnstalleerde vermogen zorgt ervoor dat 2,2 procent van de totale Nederlandse elektriciteitsproductie nu van zonnepanelen afkomstig is. Hierdoor staat ook vast dat Nederland in het eerste kwartaal van 2018 de mijlpaal van 3 gigawattpiek aan pv-vermogen zal bereiken. Nederland heeft sinds 2010 jaarlijks de volgende hoeveelheid zonnepanelen verwelkomd:

2010: 90 megawattpiek (21 megawattpiek nieuw geplaatst). 2011: 149 megawattpiek (59 megawattpiek nieuw geplaatst). 2012: 369 megawattpiek (220 megawattpiek nieuw geplaatst). 2013: 746 megawattpiek (377 megawattpiek nieuw geplaatst). 2014: 1.048 megawattpiek (302 megawattpiek nieuw geplaatst). 2015: 1.515 megawattpiek (467 megawattpiek nieuw geplaatst). 2016: 2.049 megawattpiek (534 megawattpiek nieuw geplaatst). 2017: 2.902 megawattpiek (853 megawattpiek nieuw geplaatst).

(bron: 2010 tot en met 2016, Centraal Bureau voor de Statistiek, bron: 2017, Nationaal Solar Trendrapport)

Uit het trendrapport blijkt verder dat in Nederland in 2017 13 miljoen zonnepanelen werden geïmporteerd, goed voor 1,7 miljard euro (red. het overgrote gedeelte hiervan werd ook weer geëxporteerd naar andere Europese landen). Daarbij is inmiddels 40 procent van deze zonnepanelen uit Vietnam afkomstig en ‘slechts’ 13 procent uit China. In 2015 kwam nog ruim de helft uit China.

Belangrijkste hoofdlijnen Andere onderzoeksresultaten die in het Nationaal Solar Trendrapport naar voren komen zijn:

In 2017 werden er gemiddeld 12,4 zonnepanelen op een huis geïnstalleerd. Het gemiddeld vermogen per geïnstalleerd zonnepaneel is 278 wattpiek. Kristallijn zonnepanelen behalen een marktaandeel van ruim 97 procent, te weten 60 procent voor monokristallijn silicium en 37 procent voor polykristallijn silicium zonnepanelen. Dunne film zonnepanelen behalen een marktaandeel van ruim 2 procent. Ruim 35 procent van de respondenten wil binnen 2 jaar energieopslag in zijn portfolio opnemen.