Nieuws

Monteurs zonnepanelen gezocht (zelfstandig)

Wij zijn op zoek naar zelfstandige monteurs voor zonnepanelen, om ons team uit te breiden.

Wat vragen wij?

 • Minimaal één jaar ervaring in deze branche.
 • Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken.
 • Geen hoogtevrees.
 • Aanleg voor (elektro)techniek.
 • U bent iemand die secuur en netjes werkt.
 • U denkt graag oplossingsgericht.
 • Rijbewijs B is vereist.
 • Rijbewijs E is een voordeel, maar geen vereiste.
 • U woont in een straal van 30 km rond Maastricht.
 • De voorkeur gaat uit naar een ZZP verband.

Solliciteren
Bel 06 50692135 of stuur een e-mail naar info@solarsteijns.nl

Milieu Centraal: Productie zonnepanelen 10 procent hoger door goede zomer

Eigenaren van zonnepanelen hebben volgens Milieu Centraal door de goede zomer van 2019 in Nederland een 10 procent hogere stroomproductie behaald. Augustus was daarbij de beste maand.

Augustus leverde voor zonnepaneeleigenaren volgens Milieu Centraal 16 procent meer stroom op dan een gemiddelde augustusmaand. De voorlichtingsorganisatie heeft dit uitgerekend op basis van gegevens van Siderea en het KNMI.

140 kilowattuur Voor een set van 10 zonnepanelen met een totaalvermogen van 3.000 wattpiek – en met een optimale plaatsing – leverden de extra zonuren en zoninstraling in de zomermaanden mei tot en met augustus een meeropbrengst op van 140 kilowattuur.

Voor alle zonnepanelen op daken van woningen in Nederland leverde deze zomer volgens Milieu Centraal 109 miljoen kilowattuur meeropbrengst op (red. uitgaande van circa 780.000 huishoudens met zonnepanelen). Dat komt neer op het jaarlijkse stroomverbruik van 38.000 huishoudens.

De opbrengst van de afgelopen zomer is vergeleken met de opbrengst van alle zomers in een periode van 25 jaar, te weten 1991 tot en met 2015. Milieu Centraal rekende de opbrengst uit op basis van het geïnstalleerde vermogen aan zonnestroom, in combinatie met een inschatting over het vermogen per zonnepaneel en het gemiddeld aantal zonnepanelen dat mensen hebben.

Door Marco de Jonge BaasEls Stultiens

Salderingsregeling op 1 januari 2023 wordt vervangen door terugleversubsidie

In het gepresenteerd klimaatakkoord wordt ook een paragraaf gewijd aan de opvolger van de salderingsregeling. Hierin wordt herhaald dat een terugverdientijd van 7 jaar het uitgangspunt is.

‘De salderingsregeling wordt omgevormd tot een nieuwe regeling omdat de verwachting is dat de kosten van zonnestroom zullen dalen en er steeds minder stimulering nodig is voor kleinschalig zon. Volgens de huidige inzichten is er na 2030 geen stimulering meer nodig voor zonnepanelen bij consumenten. De stimulering zal dan ook richting 2030 afgebouwd worden naar nul’, is te lezen in het Klimaatakkoord.

Belangrijke uitgangspunten voor de opvolging van de salderingsregeling zijn volgens het ontwerp Klimaatakkoord:

 • Een gemiddelde terugverdientijd van circa 7 jaar voor een representatieve referentiecasus en de meest kostenefficiënte zonnepanelen die op de markt verkrijgbaar zijn.  betalen  kleinverbruikers ook in de toekomst geen energiebelasting, btw en opslag duurzame energie (ode).
 • Voor burgers en bedrijven die al geïnvesteerd hebben in zonnepanelen komt er een soepele overgang. 
 • Over de zelf opgewekte hernieuwbare elektriciteit die burgers en bedrijven zelf direct verbruiken of opslaan achter de aansluiting.

SolarSteijns aangesloten bij Holland Solar

Holland Solar

Holland Solar is dé belangenbehartiger van de Nederlandse zonne-energiesector die er samen met de markt voor zorgt dat zonne-energie de belangrijkste energiebron van Nederland wordt. We beïnvloeden relevante besluitvorming en sturen de agenda rond wet- en regelgeving en subsidies. Als brancheorganisatie werken we samen met onze leden aan het inspireren, informeren, verbinden en verder professionaliseren van de Nederlandse zonne-energiesector.

Nationaal Solar Trendrapport: 853 megawattpiek zonnepanelen geïnstalleerd in 2017

Nationaal Solar Trendrapport: 853 megawattpiek zonnepanelen geïnstalleerd in 2017

In Nederland is er in 2017 853 megawattpiek aan zonnepanelen geïnstalleerd, dat is een groei van 60 procent ten opzichte van een jaar eerder.Dit blijkt uit het Nationaal Solar Trendrapport.Het Nationaal Solar Trendrapport, een publicatie van Good!/Solar Solutions waarbij Solar Magazine als partner fungeert,wordt 24 januari gepresenteerd tijdens de Solar Business Day in Apeldoorn. Uit het rapport blijkt dat de Nederlandse zonne-energiesector inmiddels 9.009 banen telt en in 2017 een omzet behaalde van circa 3 miljard euro.Van de 853 megawattpiek nieuw pv-vermogen werd 437 megawattpiek ‘zakelijk’ geplaatst en 415 megawattpiek residentieel geplaatst.Het geïnstalleerde vermogen zorgt ervoor dat 2,2 procent van de totale Nederlandse elektriciteitsproductie nu van zonnepanelen afkomstig is. Hierdoor staat ook vast dat Nederland in het eerste kwartaal van 2018 de mijlpaal van 3 gigawattpiek aan pv-vermogen zal bereiken. Nederland heeft sinds 2010 jaarlijks de volgende hoeveelheid zonnepanelen verwelkomd:

2010: 90 megawattpiek (21 megawattpiek nieuw geplaatst). 2011: 149 megawattpiek (59 megawattpiek nieuw geplaatst). 2012: 369 megawattpiek (220 megawattpiek nieuw geplaatst). 2013: 746 megawattpiek (377 megawattpiek nieuw geplaatst). 2014: 1.048 megawattpiek (302 megawattpiek nieuw geplaatst). 2015: 1.515 megawattpiek (467 megawattpiek nieuw geplaatst). 2016: 2.049 megawattpiek (534 megawattpiek nieuw geplaatst). 2017: 2.902 megawattpiek (853 megawattpiek nieuw geplaatst).

(bron: 2010 tot en met 2016, Centraal Bureau voor de Statistiek, bron: 2017, Nationaal Solar Trendrapport)

Uit het trendrapport blijkt verder dat in Nederland in 2017 13 miljoen zonnepanelen werden geïmporteerd, goed voor 1,7 miljard euro (red. het overgrote gedeelte hiervan werd ook weer geëxporteerd naar andere Europese landen). Daarbij is inmiddels 40 procent van deze zonnepanelen uit Vietnam afkomstig en ‘slechts’ 13 procent uit China. In 2015 kwam nog ruim de helft uit China.

Belangrijkste hoofdlijnen Andere onderzoeksresultaten die in het Nationaal Solar Trendrapport naar voren komen zijn:

In 2017 werden er gemiddeld 12,4 zonnepanelen op een huis geïnstalleerd. Het gemiddeld vermogen per geïnstalleerd zonnepaneel is 278 wattpiek. Kristallijn zonnepanelen behalen een marktaandeel van ruim 97 procent, te weten 60 procent voor monokristallijn silicium en 37 procent voor polykristallijn silicium zonnepanelen. Dunne film zonnepanelen behalen een marktaandeel van ruim 2 procent. Ruim 35 procent van de respondenten wil binnen 2 jaar energieopslag in zijn portfolio opnemen.

Milieu Centraal: opbrengst zonnepanelen in ‘zonnig’ 2015 7 procent hoger dan gemiddeld

In 2015 was de opbrengst van zonnepanelen 7 procent hoger dan in een gemiddeld jaar, blijkt uit berekeningen van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal met gegevens van Siderea en het KNMI.

De hogere opbrengst komt volgens Milieu Centraal doordat de zoninstraling en het aantal zonuren hoger waren dan voorgaande jaren. Er waren in 2015 1.785 zonuren, dit waren er ongeveer 145 meer dan gemiddeld. Voor een set van 6 zonnepanelen van 1.500 wattpiek (met optimale plaatsing) leveren de extra zonuren een meeropbrengst op van 100 kilowattuur.

In 2014 waren er 55 zonuren meer dan in 2015 en toch leveren zonnepanelen in 2015 iets meer opbrengst dan in 2014. De zoninstraling speelt immers een belangrijkere rol dan het aantal zonuren. Volgens gegevens van het KNMI was in 2015 de gemiddelde instraling 5,5 procent hoger dan het langjarige gemiddelde in De Bilt.

Eén derde consumenten geeft voorkeur aan woning met zonnepanelen

Consumenten schatten de waarde van een woning met zonnepanelen bijna 5.500 euro hoger in dan dezelfde zonder. Daarnaast geniet een woning met zonnepanelen de voorkeur van een derde van de consumenten bij verhuizing.

Dit alles blijkt uit de USP Energie Monitor, een ieder kwartaal terugkerend consumentenonderzoek van USP Marketing Consultancy. Ruim een derde van de consumenten (35 procent) geeft aan bij een verhuizing voorkeur te geven aan een woning met zonnepanelen. Slechts 4 procent van de consumenten geeft expliciet aan een woning zonder zonnepanelen te willen. Leeftijd blijkt in geringe mate een rol te spelen bij het hebben van een voorkeur. Wel blijken jonge(re) consumenten een meer uitgesproken voorkeur te hebben, waarbij het aandeel dat geen voorkeur heeft voor zonne-energie iets groter is.

Het inkomen in acht nemend, blijkt dat de hoogste inkomens vaker aangeven een voorkeur te hebben voor een woning met zonnepanelen. Dit lijkt een open deur, maar tegelijkertijd geven midden- en lagere inkomensgroepen niet expliciet aan géén voorkeur te hebben voor zonnepanelen; bij deze groepen zit dus meer twijfel.

Zonnepanelen hebben een positieve invloed hebben op de gepercipieerde waarde van een woning. Consumenten schatten de waarde van een woning met zonnepanelen (conform specificaties onderstaande figuur) gemiddeld 5.467 euro hoger in dan dezelfde woning zonder zonnepanelen. Dit is overigens lager dan de inschatting die begin 2014 werd gemaakt. Destijds schatten consumenten de waarde van dezelfde woning met zonnepanelen 7.000 euro hoger in.

Dit artikel komt uit Solar Magazine