Zonnepanelen geplaatst als particulier? Mogelijk heeft u recht op btw-teruggaaf!

Volgens een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie hebben ook particulieren recht op teruggaaf van btw op de aanschaf en plaatsing van zonnepanelen. Particulieren die de door hun zonnepanelen opgewekte energie tegen een vergoeding aan het openbare net leveren, worden volgens de Europese regels namelijk gezien als btw-ondernemers.

Als u energie levert aan uw energiemaatschappij, is de levering onderworpen aan 21% btw-heffing. De energiemaatschappij kan de btw terugvragen, zodat de btw voor haar geen kostenpost vormt. Tegelijkertijd kan het btw-belast leveren van energie voor u grote voordelen bieden! Btw over zonnepanelen terugkrijgen? Heeft u dit jaar zonnepanelen laten plaatsen? Dan kunt u de btw die u heeft betaald voor de aanschaf, plaatsing en eventueel onderhoud van zonnepanelen mogelijk terugkrijgen. Of dit het geval is, hangt af van de inhoud van de overeenkomst met de energiemaatschappij. Bent u met uw energiemaatschappij overeengekomen dat u alle opgewekte energie levert, dan bent u zonder meer ondernemer voor de heffing van btw. U verricht in die hoedanigheid uitsluitend btw-belaste prestaties. Koopt u voor privégebruik weer energie terug, dan brengt de energiemaatschappij aan u btw in rekening. Dit beperkt uw aftrekrecht echter niet. Bent u overeengekomen met de energiemaatschappij dat u slechts het overschot aan opgewekte energie levert, dan wekt u de energie dus ook op voor eigen gebruik. Het is dan nog maar de vraag of u btw-ondernemer bent. Als dat het geval is, dan is voor de btw van belang of u de energie gebruikt voor uw onderneming of voor privégebruik. Over het gebruik voor privédoeleinden bent u btw verschuldigd, waarvoor u een correctie toepast. Btw voldoen aan de Belastingdienst? Nadat u btw-aangifte heeft gedaan (per kwartaal of per jaar) is het nog maar de vraag of u uiteindelijk daadwerkelijk btw moet afdragen. Voor de btw bestaat namelijk de kleineondernemersregeling (KOR). Op grond van deze regeling kunt u in aanmerking komen voor een belastingvermindering als u in een jaar minder dan € 1.883 aan btw moet betalen. Is het te betalen btw-bedrag minder dan € 1.345? Dan bent u in het geheel geen btw-verschuldigd. Er bestaat in dat geval recht op ontheffing van de administratieve verplichtingen, waaronder het doen van btw-aangifte. Maar het is af te raden de ontheffing aan te vragen! Bij verlening van de ontheffing kunt u namelijk geen btw-facturen uitreiken en kunt u ook geen btw terugvragen. Laat u adviseren Kortom, afhankelijk van wat u met uw energieleverancier bent overeengekomen, bent u btw-ondernemer en heeft u recht op btw-teruggaaf. Al met al een complexe materie. Laat u hierin tijdig adviseren. Is sprake van btw-ondernemerschap? Wij raden u dan aan zich zo spoedig mogelijk bij de Belastingdienst aan te melden als btw-ondernemer. Het verzoek om teruggaaf van de btw over de aanschaf en installatie moet u namelijk indienen met de btw-aangifte over het tijdvak waarin u de zonnepanelen heeft aangeschaft. Een te laat ingediend verzoek om teruggaaf, kan ertoe leiden dat de Belastingdienst u geen teruggaaf verleent. Tot op heden krijgt u als particulier van de Belastingdienst nog geen btw-nummer voor het produceren van energie met zonnepanelen. Het ministerie van Financiën beraadt zich nog over het innemen van een standpunt over het ondernemerschap. Wilt u uw recht op aftrek van voorbelasting niet verspelen dan moet u zich toch tijdig bij de Belastingdienst aanmelden. De aanvragen worden afgehandeld zodra het ministerie een standpunt heeft ingenomen. De Kamer van Koophandel (KvK) beschouwt particuliere eigenaren van zonnepanelen niet als ondernemers in de zin van de Handelsregisterwet en schrijft ze niet in als ondernemer. Voor het aanvragen van een btw-nummer verwijst de KvK door naar de Belastingdienst.