Nationaal Solar Trendrapport: 853 megawattpiek zonnepanelen geïnstalleerd in 2017

Nationaal Solar Trendrapport: 853 megawattpiek zonnepanelen geïnstalleerd in 2017

In Nederland is er in 2017 853 megawattpiek aan zonnepanelen geïnstalleerd, dat is een groei van 60 procent ten opzichte van een jaar eerder.Dit blijkt uit het Nationaal Solar Trendrapport.Het Nationaal Solar Trendrapport, een publicatie van Good!/Solar Solutions waarbij Solar Magazine als partner fungeert,wordt 24 januari gepresenteerd tijdens de Solar Business Day in Apeldoorn. Uit het rapport blijkt dat de Nederlandse zonne-energiesector inmiddels 9.009 banen telt en in 2017 een omzet behaalde van circa 3 miljard euro.Van de 853 megawattpiek nieuw pv-vermogen werd 437 megawattpiek ‘zakelijk’ geplaatst en 415 megawattpiek residentieel geplaatst.Het geïnstalleerde vermogen zorgt ervoor dat 2,2 procent van de totale Nederlandse elektriciteitsproductie nu van zonnepanelen afkomstig is. Hierdoor staat ook vast dat Nederland in het eerste kwartaal van 2018 de mijlpaal van 3 gigawattpiek aan pv-vermogen zal bereiken. Nederland heeft sinds 2010 jaarlijks de volgende hoeveelheid zonnepanelen verwelkomd:

2010: 90 megawattpiek (21 megawattpiek nieuw geplaatst). 2011: 149 megawattpiek (59 megawattpiek nieuw geplaatst). 2012: 369 megawattpiek (220 megawattpiek nieuw geplaatst). 2013: 746 megawattpiek (377 megawattpiek nieuw geplaatst). 2014: 1.048 megawattpiek (302 megawattpiek nieuw geplaatst). 2015: 1.515 megawattpiek (467 megawattpiek nieuw geplaatst). 2016: 2.049 megawattpiek (534 megawattpiek nieuw geplaatst). 2017: 2.902 megawattpiek (853 megawattpiek nieuw geplaatst).

(bron: 2010 tot en met 2016, Centraal Bureau voor de Statistiek, bron: 2017, Nationaal Solar Trendrapport)

Uit het trendrapport blijkt verder dat in Nederland in 2017 13 miljoen zonnepanelen werden geïmporteerd, goed voor 1,7 miljard euro (red. het overgrote gedeelte hiervan werd ook weer geëxporteerd naar andere Europese landen). Daarbij is inmiddels 40 procent van deze zonnepanelen uit Vietnam afkomstig en ‘slechts’ 13 procent uit China. In 2015 kwam nog ruim de helft uit China.

Belangrijkste hoofdlijnen Andere onderzoeksresultaten die in het Nationaal Solar Trendrapport naar voren komen zijn:

In 2017 werden er gemiddeld 12,4 zonnepanelen op een huis geïnstalleerd. Het gemiddeld vermogen per geïnstalleerd zonnepaneel is 278 wattpiek. Kristallijn zonnepanelen behalen een marktaandeel van ruim 97 procent, te weten 60 procent voor monokristallijn silicium en 37 procent voor polykristallijn silicium zonnepanelen. Dunne film zonnepanelen behalen een marktaandeel van ruim 2 procent. Ruim 35 procent van de respondenten wil binnen 2 jaar energieopslag in zijn portfolio opnemen.